ตั้งชื่อฟรี

ตั้งชื่อฟรี ตามหลักมหาทักษา

 
Siambestname ได้รวบรวมชื่อที่ดี เป็นศิริมงคลมาให้ท่านเป็นแนวทางในการตั้งชื่อตามหลักทักษา ซึ่งจะแบ่งตามวันเกิดเช่นวัน อาทิตย์ เสาร์ เป็นต้น สำหรับท่านที่เกิดวันพุธ จะมีการแยกชื่อสำหรับคนที่เกิดวันพุธกลางวัน และ พุธกลางคืนออกจากกัน
กรุณาเลือกเพศ และวันเกิดของท่าน คลังจากนั้นคลิกปุ่มค้นหา

กรุณาเลือก    เพศ    วัน