SIAMBESTNAME ตั้งชื่อดีถูกต้องตามตำรา เรามอบชื่อที่ดีที่สุด สำหรับคุณ และคนที่คุณรัก ...

     


การตั้งชื่อ

ศาสตร์แห่งการตั้งชื่อ

อาศัยหลายศาสตร์ช่วยในการตั้งชื่อ เพื่อให้ได้ชื่อที่ดีที่สุด ซึ่งมีศาสตร์ ดังต่อไปนี้

ถอดรหัสเลขศาสตร์
เป็นศาสตร์ ที่มีอายุนับพันปี ตั้งแต่สมัยกลุ่มชนเผ่าบาบิโลเนียน

มหาทักษา
เป็นศาสตร ที่ดูตัวอักษรกาลกีณี ซึ่งเป็นที่นิยมในบ้านเรามากที่สุดแขนงหนึ่ง

อายตนะ๖
ได้แก่ ตา หู จมูก ลิ้น กาย และใจ โดยดูกำลังของดาว

ตุ๊กตามอญ
เป็นศาสตร์ ของชาวมอญ ช่วยให้ชีวิตดีตลอดยิ่งขึ้นไป

อักษรศาสตร์
ชื่อ ควรตั้งตามหลักอักษรศาสตร์ที่ให้ความไพเราะ และมี ความหมายดี

เมื่อนำศาสตร์เหล่านี้ มาทำการ ตั้งชื่อ ก็จะได้ชื่อที่ ดีที่สุดสำหรับคุณ และคุณที่คุณรัก และส่งเสริมให้มีความเจริญรุ่งเรื่องยิ่งขึ้น ทั้งการงาน และโชคลาภ