• ไลน์ไอดี natthananlim
  • 0863117636
News Photo

อายตนะ ๖

อายตนะ ๖ ได้แก่ ตา หู จมูก ลิ้น กาย และใจ ซึ่งสิ่งที่เราใช้รับรู้ รูป รส กลิ่น เสียง จิตใจ อารมณ์ และความรู้สึก ชื่อของเรา ก็มีอิธิพลต่ออายตนะ ๖ เช่นกัน เพราะเราใช้เรียกขานแทนตัวเราไปตลอดชีวิต แม้กระทั่งเราตายไปชื่อเราก็ยังคงอยู่ตลอดไป
การจะดู อายตนะ ๖ ให้ดูกำลังดาวของมหาทักษา
 

ดาว กำลังดาว อักษร
อาทิตย์ (๑) อะ อา อ อี อึ อือ อุ อู เอ โอ
จันทร์(๒) ๑๕ ก ข ค ฆ ง
อังคาร(๓) จ ฉ ช ซ ฌ ญ
พุธ (กลางวัน) (๔) ๑๗ ฏ ฎ ฐ ฑ ฒ ณ
พฤหัส (๕) ๑๙ บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม
ศุกร์ (๖) ๒๑ ศ ษ ส ห ฬ ฮ
เสาร์ (๗) ๑๐ ด ต ถ ท ธ น
พุธ (กลางคืน) (๘) ๑๒ ย ร ล ว

 

 

Share This News

คอมเมนท์