SIAMBESTNAME ตั้งชื่อดีถูกต้องตามตำรา เรามอบชื่อที่ดีที่สุด สำหรับคุณ และคนที่คุณรัก ...

     


ชื่อมาจากไหน

ชื่อประกอบขึ้นมาจากพยัญชนะและสระ ในทางด้านอักษรศาสตร์ หลักศิลาจารึกของพ่อขุนรามคำแหงมหาราช เป็นหลักฐานสำคัญทางด้านอักษรศาสตร์ของชาติ คือการปะดิษฐ์ ตัวอักษรไทย และพัฒนาต่อๆมาจนประเทศไทยมีภาษาเป็นของตนเอง ดังนั้นการ ตั้งชื่อ จึงมีความสำคัญตั้งแต่สมัยสุโขทัย

ศิลาจารึกหลักที่ 1

รูป ศิลาจารึกหลักที่ 1

เมื่อ พ.ศ.๒๓๗๖ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อครั้งยังทรงผนวชอยู่ ได้เสด็จธุดงค์ไปประพาสหัวเมืองฝ่ายเหนือจนถึงเมืองสุโขทัยและได้ทรงพบศิลาจารึก ๒ หลัก และแท่นหินแห่งหนึ่งที่เนินประสาทเมืองเก่า วัตถุสามชิ้นนี้ราษฏรต่างเซ่นสรวงบูชา พระองค์จึงโปรดเกล้าฯ ให้ชะลอมาไว้ที่กรุงเทพฯ และพยายามอ่านศิลาจารึก จึงทราบว่า หลักหนึ่งเป็นศิลาจารึก ของพ่อขุนรามคำแหงมหาราช อีกหลักหนึ่ง เป็นศิลาจารึกภาษาขอม ของพญาธรรมราชาลิไท แท่นหินที่พบคือพระแท่นมนังคศิลาอาสน์

ชื่อดี ความหมายดี มีชัยไปกว่าครึ่ง เพราะอิทธิพลของชื่อส่งผลต่อตัวเราเท่าๆกับวันเดือนปีเกิด เนื่องจากวันเดือนปีเกิดเราเปลี่ยนไม่ได้ สิ่งที่เราสามารถแก้ชะตาชีวิตเราได้ ก็คือชื่อนั่นเอง

ศิลาจารึกพ่อขุนรามคำแหง ทำจากหินทรายแป้ง ลักษณะเป็นหลักสี่เหลี่ยมด้านเท่าทรงกระโจม หรือทรงยอ กว้างด้านละ ๓๕ เซนติเมตร สูง ๑๑๑ เซนติเมตร จารึกอักษรไทยสุโขทัย ภาษาไทย ปี พ.ศ.๑๘๓๕ เรียกศิลาจารึกหลักนี้ว่า จารึกหลักที่ ๑ ปัจจุบันอยู่ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ

การตั้งชื่อที่ดีจึงต้องนำอิทธิพลของ ตัวอักษรที่ประกอบเป็นชื่อ มาพิจารณา ซึ่งเราจะตั้งชื่อ โดยอาศัย ศาสตร์แห่งการตั้งชื่อ ๕ ศาสตร์หลักๆคือ เลขศาสตร์ มหาทักษา ตุ๊กตามอญ อายตะน ๖ และอักษรศาสตร์

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือให้วิเคราะห์ชื่อให้ฟรี ที่ไลน์ คลิกที่ปุ่ม Add Friendsหรือ Add ผ่าน QR Code ด้านล่าง


ทำไมต้อง ตั้งชื่อกับ Siambestname
อาจารย์ ได้ทำวิจัยจากชื่อกว่า 200,000 คน ทำให้เข้าใจ เรื่องชื่อเป็นอย่างดี อีกทั้งชื่อที่คุณได้จะเป็นชื่อที่มีคนใช้จริง ไม่ใช่ไปผสมชื่อใช้กันเองแบบ ผิดๆถูกๆ ความหมายก็อาจผิดเพี้ยนกันไปด้วย และใช้ศาสตร์การตั้งชื่อ 5 ศาสตร์

ถอดรหัสเลขศาสตร์
เป็นศาสตร์ ที่มีอายุนับพันปี ตั้งแต่สมัยกลุ่มชนเผ่าบาบิโลเนียน
มหาทักษา
เป็นศาสตร ที่ดูตัวอักษรกาลกีณี ซึ่งเป็นที่นิยมในบ้านเรามากที่สุดแขนงหนึ่ง

ตุ๊กตามอญ
เป็นศาสตร์ ของชาวมอญ ช่วยให้ชีวิตดีตลอดยิ่งขึ้นไป

ถอดรหัสอายตนะ 6
เป็นศาสตร์ที่ดูกำลังดาว

อักษรศาสตร์
ชื่อ ควรตั้งตามหลักอักษรศาสตร์ที่ให้ความไพเราะ และมี ความหมายดี

เมื่อนำศาสตร์เหล่านี้ มาทำการ ตั้งชื่อ ก็จะได้ชื่อที่ ดีที่สุดสำหรับคุณ และคุณที่คุณรัก และส่งเสริมให้มีความเจริญรุ่งเรื่องยิ่งขึ้น ทั้งการงาน และโชคลาภ


ผลงาน Siambestname

ชื่อที่อาจารย์ตั้งให้เพราะถูกใจ ความหมายดี ไม่เชยค่ะ
ราคาที่ตลง 5 ชื่อ แต่มีแถมชื่อมา พร้อมคำแนะนำเกี่ยวกับฤกษ์เกิดด้วย ..ดูเพิ่มเติม
ดูผลงาน ทั้งหมด

ดูดวง ตั้งชื่อ Siambestname

ชื่อเล่น หาชื่อเล่น ตั้งชื่อเล่น
ชื่อเล่น ตั้งชื่อเล่น  
ชื่อเล่นนั้น ส่วนมากแล้วมักจะตั้งกันตามความชอบมากกว่าที่ตั้งชื่อให้ถูกหลักเกณฑ์
ตั้งชื่อฟรี  
ตามหลักมหาทักษา
ศาสตร์แห่งการตั้งชื่อ
อาศัยหลายศาสตร์ช่วยในการตั้งชื่อ เพื่อให้ได้ชื่อที่ดีที่สุด
เลขศาสตร์
ผู้คิดค้นระบบตัวเลข คือ ชนเผ่าบาบิโลเนียน ในสมัยพระเจ้าดาริดอุส หลายพันปีล่วงมาแล้ว
มหาทักษา
หลักการตั้งชื่อมหาทักษา ผู้ใดเกิดวันใดก็ให้ตั้งจุดทักษาตรงเลขประจำวันเกิดนั้นแล้วให้ไล่ภูมิไปตามลำดับ
ตุ๊กตามอญ ตุ๊กตามอญ เป็นโหราศาสตร์ของชาวมอญ ใช้ในการตั้งชื่อ ซึ่งจะนำปีเกิดที่เป็นจุลศักราชมาคำนวณ
อายตนะ ๖ 
ได้แก่ ตา หู จมูก ลิ้น กาย และใจ ซึ่งสิ่งที่เราใช้รับรู้ รูป รส กลิ่น

แสดงผู้ขอตั้งชื่อ ตั้งนามสกุล 10 ท่านล่าสุด

ขอตั้งชื่อ/นามสกุลประเภทสถานะ
ชื่อพิมขอบริการตั้งชื่อกำลังโอนค่ายกครู
ชื่อสุดา (ตั้งชื่อให้ลูก)ขอบริการตั้งชื่อกำลังโอนค่ายกครู
ชื่อพิชญาภา(ตั้งชื่อให้ลูก)ขอบริการตั้งชื่อกำลังโอนค่ายกครู
ชื่ออนุพงษ์ขอบริการตั้งชื่อกำลังโอนค่ายกครู
ชื่อจิราภรณ์ขอบริการตั้งชื่อกำลังโอนค่ายกครู
ชื่อยุทธพงศ์ขอบริการตั้งชื่อกำลังโอนค่ายกครู
ชื่อสุพัตราขอบริการตั้งชื่อกำลังโอนค่ายกครู
ชื่อวาสนา (อั่งเปา)ขอบริการตั้งชื่อกำลังโอนค่ายกครู
ชื่อสุภาพขอบริการตั้งชื่อกำลังโอนค่ายกครู
ชื่อพนิตนาถขอบริการตั้งชื่อกำลังโอนค่ายกครู
     

ขอให้ทุกท่านที่ได้รับชื่อ นามสกุลทุกท่านได้รับอนิสงผลบุญและมีชีวิตที่ดียิ่งๆ ขึ้นไป

ตัวอย่างลูกค้าที่ใช้บริการกับ Siambestname

ขอบคุณที่อาจารย์ให้คำแนะนำและอธิบายข้อสงสัยที่เกี่ยวกับชื่อให้กระจ่างมากขึ้น
ชี้แนะหาทางออกที่ดีให้กับชีวิต และอาจารย์พูดคุยอย่างเป็นกันเองให้คำปรึกทางโทรศัพย์แบบไม่จำกัดเวลา
ขอบคุณอาจารย์มากครับที่ให้แสงสว่าง ผมให้คะแนนอาจารย์ เต็ม 10 ครับ นับถือ
กฤษดา แสวงจิตร

ผมขอขอบพระคุณอย่างสูงที่ อาจารย์ ได้สละเวลา ดูและเช็ค วันเดือน ปี เกิด เวลาตกฟาก ว่า เวลาจริงเป็นเท่าไร ครับ ผมขอเรียนให้ทราบว่า
ไม่เคยมีหมอที่ผมเคยดูจะเช็คละเอียดเช่นนี้มาก่อนเลยครับ และผมเชื่อว่ายังมีอีกหลายคน (เกิน 50%) ที่ไม่รู้เวลาตกฟากจริงๆ ครับ
อาจารย์ น่าจะนำจุดขายนี้ ขึ้น เวป นะครับ เช่น บอกว่า ดูหมอแล้วทำไมทำนายไม่แม่น ! เวลาเกิดที่ถูกต้อง ทำให้รู้อนาคตอย่างแม่นยำ เราช่วยท่านได้เพื่อหาเวลาตกฟากที่แท้จริง ! เพื่อคุณจะได้รู้อนาคตของคุณซะที
ขอบคุณอาจารย์มากๆ ครับ
ไพรสารต์

ประทับใจมาก ให้รายละเอียดข้อมูลได้ดีมาก และโอกาสหน้าจะขอใช้บริการใหม่คะ
สุวรรณา โพธิวัฒน์์

ผมมีความประทับใจอาจารย์มากที่ได้เสียสละเวลา และเปิดโอกาสให้กระผมถามได้ทุกเรื่อง และทุกอย่างที่ อาจารย์ทำนายสามารถนำไปเป็น Guide Line ของการดำเนินชีวิตที่ถูกต้อง ได้อย่างมั่นใจ สุดท้ายผมคิดว่าอาจารย์ทำนายตามเวลาตกฟากได้อย่างแม่นยำตรงกับชีวิต ของที่ผมกำลังเป็นอยู่ ขอบคุณมากครับ และถ้ามีปัญหาผมจะปรึกษาอาจารย์ใหม่ครับ
ณัทกร อรัญนารถ


ฤกษ์ ดีในการ เปลี่ยนชื่อ ตั้งชื่อบริษัท และเปิดกิจการฤกษ์ มงคล ตั้งชื่อ เปลี่ยนชื่อ ตั้งชื่อบริษัท เดือนมีนาคม 2562
วันศุกร์ ที่ 15 มี.ค. 2562 เวลา 9:00 – 17:00 น. (เทวีฤกษ์)
วันอาทิตย์ ที่ 17 มี.ค. 2562 เวลา 9:00 – 17:00 น. (ราชาฤกษ์)
วันจันทร์ ที่ 18 มี.ค. 2562 เวลา 9:00 – 17:00 น. (สมโณฤกษ์)
วันพุธ ที่ 20 มี.ค. 2562 เวลา 9:00 - 15:20 น. (มหัทธโนฤกษ์)
วันเสาร์ ที่ 23 มี.ค. 2562 เวลา 11:20 – 17:00 (เทวีฤกษ์)
วันจันทร์ ที่ 25 มี.ค. 2562 เวลา 10:01 – 17:00 น. (ราชาฤกษ์)
วันอังคาร ที่ 26 มี.ค. 2562 เวลา 10:02 -17:00 น. (สมโณฤกษ์)
วันพฤหัส ที่ 28 มี.ค. 2562 เวลา 11:25 -17:00 น.(มหัทธโนฤกษ์)
วันศุกร์ ที่ 29 มี.ค. 2562 เวลา 9:00 - 12:49 น. (มหัทธโนฤกษ์)

ฤกษ์ มงคล ตั้งชื่อ เปลี่ยนชื่อ ตั้งชื่อบริษัท เดือนเมษายน 2562
วันอังคาร ที่ 02 เม.ษ. 2562 เวลา 9:00 -17:00 น. (เทวีฤกษ์)
วันพฤหัส ที่ 04 เม.ษ. 2562 เวลา 9:00 -17:00 น. (ราชาฤกษ์)
วันศุกร์ ที่ 05 เม.ษ. 2562 เวลา 9:00 -17:00 น. (สมโณฤกษ์)
วันอาทิตย์ ที่ 07 เม.ษ. 2562 เวลา 9:00 -17:00 น. (มหัทธโนฤกษ์)
วันพฤหัส ที่ 11 เม.ษ. 2562 เวลา 9:00 -17:00 น. (เทวีฤกษ์)
วันเสาร์ ที่ 13 เม.ษ. 2562 เวลา 9:00 -17:00 น. (ราชาฤกษ์)
วันอาทิตย์ ที่ 14 เม.ษ. 2562 เวลา 9:00 -17:00 น. (สมโณฤกษ์)
วันเสาร์ ที่ 20 เม.ษ. 2562 เวลา 9:00 -17:00 น. (เทวีฤกษ์)
วันจันทร์ ที่ 22 เม.ษ. 2562 เวลา 9:00 -17:00 น. (ราชาฤกษ์)
วันอังคาร ที่ 23 เม.ษ. 2562 เวลา 9:00 -17:00 น. (สมโณฤกษ์)
วันพฤหัส ที่ 25 เม.ษ. 2562 เวลา 9:00 -17:00 น. (มหัทธโนฤกษ์)
วันจันทร์ ที่ 29 เม.ษ. 2562 เวลา 9:00 -17:00 น. (เทวีฤกษ์)

ฤกษ์ มงคล ตั้งชื่อ เปลี่ยนชื่อ ตั้งชื่อบริษัท เดือน พฤษภาคม 2562
วันพุธ ที่ 01 พ.ค. 2562 เวลา 9:00 -17:00 น. (ราชาฤกษ์)
วันพฤหัส ที่ 02 พ.ค. 2562 เวลา 09:49 – 17:00 น.(สมโณฤกษ์)
วันศุกร์ ที่ 03 พ.ค. 2562 เวลา 9:00 - 11:51 น. (สมโณฤกษ์)
วันเสาร์ ที่ 04 พ.ค. 2562 เวลา 13:26 – 17:00 น.(มหัทธโนฤกษ์)
วันอาทิตย์ ที่ 05 พ.ค. 2562 เวลา 9:00 - 14:36 น. (มหัทธโนฤกษ์)
วันพุธ ที่ 08 พ.ค. 2562 เวลา 15:09 – 17:00 น.(เทวีฤกษ์)
วันพฤหัส ที่ 09 พ.ค. 2562 เวลา 9:00 - 14:31 น. (เทวีฤกษ์)
วันศุกร์ ที่ 10 พ.ค. 2562 เวลา 13:33 -17:00 น.(ราชาฤกษ์)
วันเสาร์ ที่ 11 พ.ค. 2562 เวลา 9:00 -12:17 น. (ราชาฤกษ์)
วันเสาร์ ที่ 11 พ.ค. 2562 เวลา 12:17 -17:00 น. (สมโณฤกษ์)
วันจันทร์ ที่ 13 พ.ค. 2562 เวลา 09:14 -17:00 น. (มหัทธโนฤกษ์)
วันศุกร์ ที่ 17 พ.ค. 2562 เวลา 9:00 -17:00 น. (เทวีฤกษ์)
วันอาทิตย์ ที่ 19 พ.ค. 2562 เวลา 9:00 -17:00 น. (ราชาฤกษ์)
วันจันทร์ ที่ 20 พ.ค. 2562 เวลา 9:00 -17:00 น. (สมโณฤกษ์)
วันพุธ ที่ 22 พ.ค. 2562 เวลา 9:00 -17:00 น. (มหัทธโนฤกษ์)
วันอาทิตย์ ที่ 26 พ.ค. 2562 เวลา 09:40 – 17:00 น.(เทวีฤกษ์)
วันจันทร์ ที่ 27 พ.ค. 2562 เวลา 9:00 - 12:11 น. (เทวีฤกษ์)
วันอังคาร ที่ 28 พ.ค. 2562 เวลา 14:42 – 17:00 น. (ราชาฤกษ์)
วันพฤหัส ที่ 30 พ.ค. 2562 เวลา 9:00 – 17:00 น. (สมโณฤกษ์)
วันเสาร์ ที่ 01 มิ.ย. 2562 เวลา 9:00 – 17:00 น. (มหัทธโนฤกษ์)