• ไลน์ไอดี natthananlim
  • 0863117636
News Photo

พลังดาวสะท้อน

พลังดาวสะท้อน หรือกำลังดาว เป็นศาสตร์เดียวกัน 
ซึ่งใช้กำลังดาวพระเคราะห์ ในโหราศาสาตร์มาถอดรหัส 

มีการศึกษาพบว่า ชื่อที่เลขศาสาตร์ดีแต่ทำไม่ชีวิตถึงไม่ดี หรือดีไม่เต็มที่ เมื่อวิเคราะห์ชื่อเหล่านี้ด้วยศาสาตร์พลังเงา 
พบว่า ไม่ดี  ดังนั้น พลังเงาจะเป็นตัวสะท้อนอีกมุมหนึ่งว่าชื่อดีหรือไม่
ดังนั้นชื่อที่ดี ต้องได้พลังเาที่ตกเลขดีด้วย

ดาว    กำลังดาว    อักษร
อาทิตย์ (๑)    ๖    อะ อา อ อี อึ อือ อุ อู เอ โอ
จันทร์(๒)    ๑๕    ก ข ค ฆ ง
อังคาร(๓)    ๘    จ ฉ ช ซ ฌ ญ
พุธ (กลางวัน) (๔)    ๑๗    ฏ ฎ ฐ ฑ ฒ ณ
พฤหัส (๕)    ๑๙    บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม
ศุกร์ (๖)    ๒๑    ศ ษ ส ห ฬ ฮ
เสาร์ (๗)    ๑๐    ด ต ถ ท ธ น
พุธ (กลางคืน) (๘)    ๑๒    ย ร ล ว

ผลเลขพลังเงาที่ได้ เป็นเลข 1-100  จะทำนายผลเลขที่ได้เหมือน เลขศาสาตร์

Share This News

คอมเมนท์